Καριέρα

Το Michigan Scientific απασχολεί εργατικά, προνοητικά άτομα. Στο Michigan Scientific, οι εργαζόμενοι εργάζονται σε εφαρμογές αιχμής σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες μαζί με άλλους απίστευτους επαγγελματίες. 

Διαθέσιμες θέσεις


Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Τεχνολόγος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τεχνικός συναρμολόγησης δακτυλίων ολίσθησης

Τεχνικός μετατροπέων

Τεχνικός ποιότητας

Επαγγελματικές Επικοινωνίες

Μηχανικός