Δοκιμές Bulk Current Injection (BCI) και οπτικές ίνες

Τα συστήματα οπτικών ινών της Michigan Scientific Corporation (MSC) είναι γνωστά για την ανώτερη σταθερότητα που είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση εφαρμογών εξοπλισμού, ειδικά όταν εκτελούνται δοκιμές Bulk Current Injection (BCI). Με την ακριβή μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων μέσω καλωδίων οπτικών ινών από πηγές σε περιβάλλοντα υψηλού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, το ηλεκτρομαγνητικό Διαβάστε περισσότερα …