Μέτρηση δυνάμεων και ροπών με χρήση κυψελών φορτίου τριών αξόνων

Μερικές φορές η λήψη των τέλειων μετρήσεων μπορεί να απαιτεί δημιουργικότητα με τη ρύθμιση δοκιμών σας. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να βελτιώσετε τη δοκιμή σας είναι ο συνδυασμός πολλών οργάνων. Τα Michigan Scientific Three Axis Load Cells (TR3D) είναι συμπαγείς μετατροπείς που μετρούν Διαβάστε περισσότερα …

Πώς χρησιμοποιούνται οι δακτύλιοι ολίσθησης για τη μέτρηση της ροπής

Δεν χρειάζεται να είναι όλες οι καταστάσεις δοκιμών περίπλοκες. Ορισμένα από τα πιο χρήσιμα τεστ έχουν στην πραγματικότητα μια απλή ρύθμιση. Τα επιστημονικά συγκροτήματα δακτυλίου ολίσθησης άξονα του Michigan χρησιμοποιούνται συνήθως σε απλές δοκιμές για τη μέτρηση της ροπής σε μια τροχαλία Διαβάστε περισσότερα …