Πολιτική απορρήτου και cookie

Αυτή είναι η δήλωση απορρήτου και cookie της Michigan Scientific Corporation ("MSC", "εμείς", "εμάς", "μας"). Η MSC έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούμε cookies όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε το www.michsci.com (ο «Ιστότοπος»).

Όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η MSC μπορεί να ζητήσει να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όταν:
 • κατεβάστε ένα αρχείο από τον ιστότοπό μας.
 • Ζητήστε μια υπηρεσία από την MSC.
 • εγγραφείτε για εμπορικές επικοινωνίες. ή
 • υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας
Η MSC μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για:
 • εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή λήψη προσυμβατικών μέτρων·
 • σας παρέχει μια υπηρεσία που ζητήσατε·
 • να έρθουμε σε επαφή μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας·
 • συμμετέχουν σε (άμεσες) δραστηριότητες μάρκετινγκ·
 • συμμετέχετε σε εξατομικευμένες επικοινωνίες και διαφημίσεις (με τη συγκατάθεσή σας)· και
 • βελτίωση και ανάλυση της χρήσης της Ιστοσελίδας.
Όπου απαιτείται νομικά, θα ζητήσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε άλλες περιπτώσεις, η MSC επιτρέπεται νόμιμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για τη λήψη προσυμβατικών ενεργειών κατόπιν αιτήματός σας·
 • για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η MSC· ή
 • για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η MSC ή τρίτος.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα να:
 • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·
 • να ζητήσετε τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων·
 • να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων·
 • να υποβάλει αίτημα για φορητότητα δεδομένων·
 • αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν η MSC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για προφίλ που σχετίζονται με το μάρκετινγκ·
 • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή· και
 • υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με την αρμόδια εποπτική αρχή,

Διατήρηση δεδομένων 

Η MSC δεν θα διατηρήσει προσωπικά δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο ή επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Κατά τον καθορισμό των σχετικών περιόδων διατήρησης θα λάβουμε υπόψη τα ακόλουθα:  
 • νομική(ες) υποχρέωση(εις) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για διατήρηση δεδομένων·
 • παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·
 • (εν δυνάμει) διαφωνίες. και
 • κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων.

Τρίτους

Με την επιφύλαξη της χρήσης από την MSC προμηθειών τρίτων και προμηθευτών που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, η MSC μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας στα ακόλουθα τρίτα μέρη, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 • ο διανομέας της MSC και οι επίσημοι μεταπωλητές στην επικράτειά σας·
 • μέρη που εμπλέκονται στην εκτέλεση μιας συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της MSC και εσάς ή της εταιρείας σας·
 • συνδεδεμένες οντότητες της MSC·
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι της MSC.
 • (εν δυνάμει) επενδυτές ή μέρη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν (μέρος της) δραστηριότητας της MSC· και
 • άλλα τρίτα μέρη στα οποία η MSC υποχρεούται ή δικαιούται να αποκαλύψει τα δεδομένα δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ή με εντολή δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.

Μεταφορά εκτός ΕΟΧ

Για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους μπορεί να είναι απαραίτητο τα προσωπικά δεδομένα να μεταφέρονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή σε διακομιστές που βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Εάν η MSC μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρα εκτός του ΕΟΧ που δεν προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η MSC θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία μέσω της εφαρμογής νομικά αποδεκτών διασφαλίσεων.

Cookies και παρόμοιες τεχνικές

Για να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος είναι φιλικός προς τον χρήστη και προκειμένου να εμπλακούμε σε διαφημιστικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνικές.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies:
 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Τα λειτουργικά και τεχνικά cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και να μας επιτρέψουν να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του ιστότοπού μας.
 • Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήστη του ιστότοπου. Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies για την εμφάνιση συστάσεων και διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας και για την ανάπτυξη καμπανιών μάρκετινγκ για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

Παρακάτω παρατίθενται τα cookies και παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο.

    Google Analytics

Η MSC χρησιμοποιεί το Google Analytics για να αναλύσει τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον Ιστότοπο μέσω ανωνυμοποιημένων δεδομένων.

    Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ή της συσκευής σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας για να αποκλείσετε ορισμένους τύπους cookies. Εάν αρνηθείτε όλα τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται. Ελέγξτε τους σχετικούς συνδέσμους παρακάτω για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας και τον τρόπο διαχείρισης της χρήσης των cookies: